Home

Historie

Landbouw

De natuur

 

Landbouw

We streven er naar om klassieke landbouw te combineren met een natuurontwikkeling. Dat houdt in stukken verzorgde akkers in contrast met een gecontroleerde wildernis.
Zowel voor de pur-sang akkerbouwer als voor de doorgewinterde natuurvorser zijn dit zaken die niet naast elkaar kunnen bestaan. Wij geloven dat elke afwisselende biotoop een eigen rijke natuur herbergt.

 

 

Vlas is een prachtig gewas dat het momenteel erg moeilijk heeft. De teeltkosten zijn nogal hoog, en er is een redelijk weerrisico. Als je dan af en toe eens een financiele klapper kan maken om de slechte jaren te compenseren zou dit niet zo erg zijn. De markt voor linnen heeft het echter moeilijk. Hogere prijzen zitter er voorlopig niet in.

Luzerne is een gewas dat op zich wel de Stellehoeve past. Het is een gewas dat geen bestrijdingsmiddelen behoeft, en slechts een heel beperkte bemesting. Het gewas kan 3 jaar blijven staan, en wordt jaarlijks 3 keer gemaaid. Het is erg goed voor de grond. Jammer dat het saldo zo laag is.Pootaardappelen telen we niet zelf. Te arbedisintensief. De grond voor pootaardappelen word verhuurd aan de buurman. Hij is een echte specialist.

 

Wintertarwe telen we onder eigen beheer. Het is een van de grootste voedselgewassen op deze aarde. Aan de prijs van tarwe worden de prijzen van andere gewassen afgewogen. Een goede graanprijs is bepalend voor de prijzen van andere gewassen.

Suikerbieten telen we ook zelf. Het is een gewas dat weinig kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Het is dan ook jammer dat de teelt sterk gekrompen is vanwege de hervorming in de suikermarkt. De "vrije markteconomie" zorgt ervoor dat de regenwouden in een nog groter tempo gekapt worden dan vroeger.

 

 

Bloemenrand hebben we ook op de Stellehoeve. Het is een toevluchtsoord voor verschillende dieren, zoals fazant, patrijs en verschillende nuttige insecten. Deze kunnen overleven tijdens de winter, wanneer het land zwart geploegd ligt. We krijgen er een kleine vergoeding voor. Indien je je eigen arbeid rekent is het verliesgevend. Om de bloemenrand schoon te houden van onkruiden zoals akkerdistel, kost het veel tijd. Het is puur voor de hobby dat we deze bloemenrand in stand houden. Indien we de vergoeding zouden krijgen die de natuurgebieden in Nederland per hektare kosten, zouden we er wellicht iets aan overhouden.