Home

Historie

Landbouw

De natuur

Natuur


Door de combinatie van gericht onderhoud, en toch de natuur z'n gang te laten gaan, onstaat er op de Stellehoeve een rijk biotoop voor verschillende diersooorten. Zo broedt er elk jaar een koppeltje steenuilen op het erf, worden onze bomen onderhouden door bonte spechten en zelfs de ijsvogel bezoekt regelmatig onze sloten.

 

steenuil in notenboom Steenuil, foto genomen te plekke in notenboom.

 Foto van HollestelleIjsvogel. Die kleine donder wilde niet stilzitten voor de foto. Vandaar foto vanaf internet


Oud hoogstamboompje. woonplaats voor bonte specht.

De soorten aanwezig op de stellehoeve:

 

Planten:

 

knoopkruid
kattedoorn
speerdistel

cichorei
kleefkruid (helaas)
akkerdistel(helaas)
rode klaver
witte klaver
wilg
braam
esdoorn
bernagie
margriet

Es
zomereik
meidoorn
kardinaalsmuts
gelderse roos

Dieren:

steenuil
kerkuil
ijsvogel
egel

groene specht
bonte specht
kleine watersalamander
bruine kikker
verschillende libellen en waterjuffers

pimpelmees
koolmees
kauw
houtduif
vlaamse gaai
ekster
buizerd
torenvalk